Ook Stof&Wol neemt privacy serieus!

privacy verklaring

Zoals u vast al wel zult hebben gehoord, treedt vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming in werking. Ook wij hebben er natuurlijk voor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

Via onze website en/of webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als consument in dit geval. Stof&Wol acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Eisen aan privacy

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Meer weten? Lees de privacyverklaring

Stof&Wol is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In de privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Stof&Wol zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze verklaring omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen. U vindt de privacyverklaring door hier te klikken.

Wat moet u doen?

In principe hoeft u niets te doen. Onze nieuwe privacyverklaring wordt van kracht op 25 mei 2018. Door onze platforms en services op of na die datum te gebruiken, gaat u akkoord met deze updates. 

Mocht u zich niet kunnen vinden in de vernieuwde privacyverklaring of mocht u niet akkoord gaan met de vernieuwde cookiestatement, dan kunt u uw account bij www.stofenwol.nl laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@stofenwol.nl met daarin het verzoek om uw account te verwijderen. Meld wel duidelijk welk mailadres het betreft.

 

Deze site maakt gebruik van cookies om je een betere surfervaring te bieden. Door deze website te bekijken en te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies.